Waar sta ik voor in mijn opvang ?  

Visie op werken met kinderen

Ieder kind is een uniek persoon.

Ieder kind maakt weliswaar dezelfde ontwikkelingsfases door, maar ieder heeft daar zijn eigen manier, karakter en tempo bij.

De Ukkepukkies vindt het belangrijk dat het kind in zijn eigen tempo deze ontwikkelingen doormaakt, zonder daarbij gedwongen of gestoord te worden.

Door meerdere kinderen in zijn of haar nabijheid, maar wel in een thuissituatie, wordt het gestimuleerd tot deze ontwikkelingen en zullen zij op eigen wijze van elkaar leren.

Deze ontwikkelingsfases worden gestimuleerd door de Ukkepukkies, door regelmaat en begeleiding in dagactiviteiten te bieden. Zoals op vaste tijden spelen, eten, drinken, verschonen en slapen. Door deze regelmaat consequent te voeren, krijgt het kind onbewust houvast en vertrouwen en weet waar hij of zij aan toe is.

Dit geeft het kind rust en duidelijkheid, en kan zich thuis voelen en zichzelf. Liefde en geborgenheid geven, door knuffelen en aan te moedigen, lopen hier natuurlijk als een rode draad doorheen. 

Wat vindt De Ukkepukkies hierin belangrijk

Zoals zojuist aangegeven zijn, Rust, Reinheid, Regelmaat hierin zeer belangrijk. Alleen hierdoor kan een kind zich op de juiste manier ontwikkelen en doen wat hij of zij wil doen.

Daar horen ook waarden en normen bij, die De Ukkepukkies in uitdagende sfeer naleeft, maar ook de normen en waarden van ieder uniek kind respecteert.